Om kåren

Scoutrörelsen grundades 1907 i Storbritannien av Sir Baden Powell (BP). 1910 startade Ebbe Lieberath en pojkscoutgrupp i Göteborg.

Lerums scoutkår bildades 1944 som en del av KFUK-KFUMs scoutförbund men då enbart för pojkar. Några år senare startades också en scoutkår för flickor och i början av 1960-talet blev det en gemensam scoutkår. Kåren har sedan dess erbjudit friluftsliv utifrån scoutings grundidé och det är många barn och ungdomar som har tagit del av vår verksamhet genom åren.

Lerums Scoutkår bygger på enbart ideella insatser av våra ledare och övriga aktiva. Som stöd har vi även ett Föräldraråd som stöttar verksamheten genom att med mat och dryck i samband med kårens läger och evenemang som tex Scouternas julmarknad varje år. Vi har också en grupp som mer uttalat jobbar med våra fastigheters välstånd, Fastighetsrådet.

Kåren har omkring 300 medlemmar i alla dess åldrar. Vi träffas varje vecka under verksamhetsåret på Scoutgården Riddarsten. Utöver det har vi också möjlighet att vara vid vårt torp Sundet, vackert belägen vid sjön St. Sturven, där vi brukar ha våra kårläger på våren.

Välkommen att ta del av all vår verksamhet – som scout kan du börja när som (förutsatt att vi har plats i våra grupper) och likaså som vuxen! Bli scout!