Spårare 8–9 år (åk2-3)

Fjärilarna: måndagar klockan 18.00-19.30 på Riddarsten
Myrorna: torsdagar klockan 18.00-19.30 på Riddarsten
Vi är alltid ute, så kläder efter väder!

Verksamheten fokuserar på att lära barnen scouting på ett enkelt och roligt sätt. Vi kombinerar lekar med undervisning om grundläggande ämnen som sjukvård, allemansrätten och matlagning i naturen. En höjdpunkt är vår övernattningshajk som äger rum under en helg på våren. Vi arbetar ofta i mindre patruller där barnen får gemensamma eller individuella uppgifter att lösa. Vår målsättning är att vara utomhus så mycket som möjligt, så vi uppmanar alltid att klä sig efter väder. Som spårarscout har du även möjlighet att delta i kårlägret och övernatta i tält.

För att nå spårarnas ledare mejla: spararna@lerumsscoutkar.se