Medlemskap

Här hittar du info om Scoutnet, avgifter, avsluta medlemskap, försäkringar, bidrag och förmåner.

Scoutnet

Scoutnet är Scouternas medlemsregister och verksamhetsstöd. Du kan enkelt ändra din information och inställningar i scoutnet. Besök www.scoutnet.se och logga in med ditt medlems- eller personnummer och lösenord. (medlemsnummer hittar du på fakturan)
Som medlem i Scouterna får du rabatt på tågresor med SJ. Du hittar mer info i scoutnet under ”mina rabatter”.

Medlemsavgifter för Lerums scoutkår:

  • Scout: 400 kr/termin.
  • Utmanare, Roverscout, stödmedlem: 200 kr/termin.
  • Ledare, funktionär och kåraktiv förälder: 20 kr/termin, anhöriga scouter: 200 kr/termin.

I avgiften ingår årlig avgift till Scouterna och till din scoutkår, försäkring och en medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år.

Du som är medlem får delta på kårstämman, som hålls årligen innan februari utgång. Som medlem har du en röst och rösträtt får inte utövas genom ombud. Varje kårmedlem har rätt att väcka motion till kårstämman, som ska vara inkommen till kårstyrelsen senast två veckor före mötet. Kontakta styrelsen om du vill ha en kopia på stadgarna: styrelsen@lerumsscoutkar.se

Försäkringar
I försäkringen ingår olycksfallsförsäkring, allriskförsäkring och självriskreducering för motorfordon och hem. Hitta mer information om Scouternas försäkring här.

Fakturering
Medlemsavgifter faktureras centralt via Scouternas riksorganisation en gång per termin. Har du inte fått din faktura, kan den hittas på Scoutnet under din profil.

Avsluta medlemskap
Meddela ansvarig ledare SKRIFTLIGT vid önskan om att avsluta medlemskapet i Lerums scoutkår.
Först då avregistreras medlemmen och inga nya terminsavgifter faktureras. Erhållen faktura måste betalas. Utebliven närvaro räcker inte som besked om att avsluta. Besked behöver normalt ges tre veckor före faktureringsdatum för att stoppa fakturering av terminsavgift. 

Bidrag

Scouternas stödfond ger ekonomiska eller materiella bidrag till scouter mellan 8 och 25 år. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. Bidrag delas ut till enskilda medlemmar, eller anhörig eller annan företrädare för enskild medlem (till exempel avdelningsledare). Du hittar mer om Scouternas stödfond här.
Man kan även söka om bidrag i Lerums scoutkår. Kontakta en ledare.

I källaren har Lerums scoutkår SKÅPET TAGE: Här lägger du scoutsaker som du inte längre behöver. Du kan också ta sådant som du har användning för. Du behöver inte lämna något för att få ta något.

Förmåner för aktiva ledare och funktionärer

  • Lån av kårens utrustning, Sundet, kanoter, släpkärra: 0 kr
  • Hyra stora salen på Riddarsten: 1000 kr rabatt