Scoutförälder

Engagera dig som förälder. Vilken är din superkraft?

För att kunna bedriva Scouting på ett tryggt och bra sätt, med roliga och lärorika möten och hajken krävs ett ideellt engagemang. Alla ledare, styrelse mm inom Lerums Scoutkår arbetar helt ideellt på sin fritid med att planera, förbereda, leda, städa och fixa. Det är därför av största vikt att ni föräldrar också hjälper till.

Vi förväntar oss att ni är med vid 2-3 tillfällen per termin. Vi erbjuder olika aktiviteter som du kan välja mellan. Kanske föredrar du att hugga ved och klippa gräs på ”Fixardagarna”, eller är du den som hellre brer mackor till en hajk eller fixar fika?
Vi behöver dessutom konstant nya ledare till avdelningarna och där får du chans at själv lära dig göra upp eld och slå en knop, samtidigt som du gör en enorm insats genom att ”bara” vara en vuxen till på mötet. En stor avlastning för de ordinarie ledarna och riktigt kul för barnen.
Kontakta avdelningsledaren om vilken aktivitet som passar dig bäst.

Vi har många som vill bli scout i Lerums scoutkår och kan inte garantera att det finns plats. Då det ofta finns en kö för att bli medlem, får barnet förtur om en förälder kan engagera sig som ledare eller på annat sätt bidra till kårens verksamhet (ledare, föräldrarådet, fastighetsrådet). Indikera detta genom att markera ’Jag kan hjälpa till’.

Var aktiv i en av dessa grupper så får ditt barn rabatt på terminsavgiften:

  • Ledare: Som ledare är vi med så mycket som möjligt på veckomötena och delar på planeringen av detta. Känn inte att du kan något, för såväl barn/ungdomar som ledare gäller ”Learning by doing”. Så var inte rädd att ställa mycket frågor om såväl praktiska som teoretiska saker. Du får skjorta och grundutbildning av Lerums scoutkår, och möjlighet att utveckla även dig själv.

  • Föräldrarådet: Under året stöttar vi flera arrangemang, dels för att ge ledarna ännu bättre förutsättningar att ägna sig åt scouterna, dels för att dra in extra pengar till kåren. Du är väl med och hjälper till när du vill och har möjlighet? Eftersom vi är många som hjälps åt är det inte så betungande utan mest bara roligt! Aktiviteter som vi är inblandade under året är: kårsamling i januari, St.Georg i april, Sundet-lägret i maj, Kårsamling i augusti och en marknad i oktober/november/december.
    Om du har frågor eller förslag får du gärna maila till foraldraradet@lerumsscoutkar.se
  • Fastighetsrådet: Vi tar hand om kårens stugor Riddarstensgården och torpet Sundet. Vi organiserar även arbetsdagar kring dessa fastigheter. ALLA förväntas hjälpa till, inte bara fastighetsrådet. Hör av dig du som känner dig nyfiken på fastighetsrådet samt vill och kan bidra med något till alla-i-fastighetsradet@lerumsscoutkar.se .