Våra ledare

Ledarna i Lerums scoutkår, som kan vara föräldrar, gamla scouter eller kårens egna ungdomar (Utmanare och Roverscout), organiserar och leder scoutmöten frivilligt på sin fritid. Scoutmetoden och Målspår är våra verktyg. Att vara scoutledare handlar om att skapa en meningsfull och rolig miljö för unga människor samtidigt som man själv får möjlighet till personlig utveckling och gemenskap med andra engagerade ledare. 


Krav på ledarna

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. Därför har det utvecklats ”Trygga Möten” en obligatorisk kurs som ledare i Lerums scoutkårs ska göra minst vartannat år. Även kursen ”Anpassad Ledarskap” gör varje ledare vartannat år, som lär ledarna att anpassa mötena så det funkar bättre för alla barn och unga, men speciellt för barn med tex ADHD eller autism. Alla våra aktiva ledare har också genomgått en bakgrundskontroll för ”övrigt arbete med barn”.

Om du är intresserad av att bli en del av vårt gemenskap, lära dig nytt och leda scouter, kontakta oss genom info@lerumsscoutkar.se eller anmäl dig direkt via ”Bli scout”.

Scoutmetoden
Det unika med scouting är scoutmetoden. Det är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.
Scoutmetoden består utav 7 delar:
– Scoutlag och scoutlöfte
– Patrullsystemet
– Learning by doing
– Stödjande och lyssnande ledarskap
– Lokalt och globalt samhällsengagemang
– Friluftsliv
– Symboliskt ramverk

Målspår
Med ett genomtänkt syfte för varje aktivitet blir scouting så mycket mer än att bara ha roligt tillsammans. Scouterna utvecklar till exempel sin ledarskapsförmåga, självinsikt och självkänsla och förmåga att vara aktiv i gruppen. Vi kallar förmågorna för målspår. Scouterna följer 14 spår och når mål i sin utveckling.
Vi sätter mål för våra aktiviteter så att de bidrar till scouternas utveckling. Målen anpassas efter åldersgrupp. Ju äldre scouterna blir desto mer ansvar tar de själva.